Czy można wykorzystać urlop bezpośrednio po chorobowym bez badań?

powrot do pracy badania lekarskie radca prawny szczecin prawo pracy 300x200 - Czy można wykorzystać urlop bezpośrednio po chorobowym bez badań?

Sytuacja jest niezwykle częsta w praktyce, pracownik nieobecny w pracy ponad 30 dni pierwszego dnia po stawieniu się w pracy składa wniosek o udzielenie mu urlopu. I tu bardzo ciekawe stanowisko zajął Sąd Rejonowy w Człuchowie (wyrok z dnia 10.03.2016 r., sygn. akt: IV P 107/15), ciekawe, gdyż pozostające w opozycji do ,,wiedzy powszechnej” dostępnej na portalach dotyczących spraw kadrowych…

I tak od początku:)

Ja osobiście uważam, że z prawnego punktu widzenia prawidłową jest interpretacja, iż pracownika takiego należy skierować na badania lekarskie z art. 229 par. 4 KP, to jest jednakże mój prywatny pogląd prawny, to co doradziłbym klientowi to już zupełnie inna sprawa.

Wskazuje się przytaczając orzeczenia SN, iż pracownikowi można udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu okresu zwolnienia lekarskiego, nawet bez skierowania go do badania lekarskie. Orzeczeń SN w tym zakresie jest trochę, np. wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2000 r., I PKN 565/99, wyrok Sądu Najwyższego z 20 marca 2008 r., II PK 214/07, Wyrok
Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 7 sierpnia 2013 r. SNO 16/13.

Sąd Rejonowy zajął natomiast stanowisko, że pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu na żądanie z powodu choroby trwającej ponad 30 dni bez przeprowadzenia kontrolnych badań lekarskich.

I cóż można sobie powiedzieć, czym jest wyrok Sądu Rejonowego wobec orzeczeń Sądu Najwyższego?

Jednakże warto wskazać, że wyrok ów opublikowano w zbiorze Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i sądów apelacji gdańskiej, a publikacje wyroków sądów rejonowych w tego rodzaju periodykach nie są zbyt częste.

Po drugie wyrok ów zamieszczono w systemie prawnym legalis.

W mojej ocenie wyrok ów może nie będzie wyrokiem jednostkowym i być może stanowić będzie przyczynek do wydawania orzeczeń podobnych. W mojej ocenie dotychczasowa linia orzecznicza SN, która jak się wydaje jest dominująca, nie jest prawidłowa, i nie przystaje do praktyki obrotu. Wymienione wskazuję w szczególności w kontekście zagadnień związanych z ZUS, i decyzji związanych z faktem bycia przez pracownika zdolnym/niezdolnym do pracy.

Wszak pracownikowi niezdolnemu do pracy, nie można udzielić urlopu wypoczynkowego.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy/z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, zachęcam do kontaktu.