Czy składki ZUS przedsiębiorcy nigdy się nie przedawnią?

zus szczecin radca prawny adwokat odwolanie od wypowiedzenia odprawa prawo pracy porady dzial spadku szczecin stargard goleniow 200x300 - Czy składki ZUS przedsiębiorcy nigdy się nie przedawnią?

Szykuje się z dniem 1.01.2018 r. rewolucja w zakresie przedawnienia zaległych składek ZUS przedsiębiorców. Rewolucja niestety niezwykle niekorzystna dla przedsiębiorców….

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmienić się mają zasady zaliczania wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców na poczet składek ZUS. Wpłaty dokonywane przez przedsiębiorcę nie będą bowiem zaliczane – gdy tak wskaże – na bieżące należności, ale w pierwszej kolejności na zaległe składki ZUS. W takim więc przypadku w praktyce nie będzie możliwym by zaległe składki ZUS się przedawniły, nadto przedsiębiorca będzie posiadał zaległości w płatności bieżących składek ZUS ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Zaliczenie wpłaty ma następować automatycznie.

W mojej ocenie taka regulacja jest niesłuszna i krzywdząca dla przedsiębiorców. ZUS obecnie bowiem posiada 5 letni termin na dochodzenie swych należności – który w praktyce obowiązuje od 1.01.2017 r. gdyż od tego dnia przedawniają się pierwsze należności z krótszym terminem vide post – przedawnienie pierwszych składek ZUS z dniem 1.01.2017 r.

 

Jeżeli więc ZUS ma aż 5 lat na ściąganie zaległości i odsetek od nich, to powyższe ,,zagranie” należy uznać za grę nie fair ze strony ZUS.

Pocieszeniem może być jedynie to, że obecnie trwają prace więc być może projekt nie wejdzie w życie.

W mojej ocenie zwiększenie ściągalności składek ZUS od przedsiębiorców mogłoby nastąpić, gdyby obciążenia tym tytułem dla przedsiębiorców nie były tak znaczne.

Najniższa normalna ,,licencja na prowadzenie działalności gospodarczej od Państwa” kosztuje

1109,89 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1172,56 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

38,37 zł – Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych

Które to kwoty stanowią niewątpliwie znaczne obciążenie dla przedsiębiorcy, który musi wygenerować zysk na pokrycie w/w, zapłatę podatków i przede wszystkim bieżące koszty działalności.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczenia społecznego, lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS, odwołania od decyzji KRUS, w sprawie o prawo do emerytury, w tym emerytury w warunkach szczególnych, lub o zapłatę nadgodzin, odprawy, w sprawie z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, chciał skorzystać z usług w zakresie przeprowadzeniu procesu wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę, sporządzenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS itp. zachęcam do kontaktu.