Czy ZUS może zmienić decyzję lekarza orzecznika?

renta z tytulu niezdolnosci do pracy odwolanie zus radca prawny adwokat porada prawna prawo ubezpieczen spolecznych szczecin stargard szczecinski 300x200 - Czy ZUS może zmienić decyzję lekarza orzecznika?

Coraz częściej kontaktują się ze mną klienci w sprawach o rentę z tytułu niezdolności do pracy, wskazując, że mimo orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS o tym, że są niezdolni do pracy, następnie rozstrzygnięcie to ulega zmianie i ubezpieczony jest ,,uzdrawiany przez ZUS”. Czy wymienione ma podstawę prawną, a jeśli tak co można zrobić w takim przypadku?

Podstawą prawną do zmiany orzeczenia lekarza orzecznika ZUS jest art. 14 ust. 2 d ustawy o emeryturach i rentach z FUS zgodnie z którym:

,,Prezes Zakładu, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna Zakładu niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną.”

Sytuacje takie niestety mają miejsce coraz częściej, co w mojej ocenie, nie bierze się z przyczyn czysto medycznych, lecz związane jest z sytuacją finansową ZUS, który kolokwialnie mówiąc stara się ,,obcinać świadczenia”. Niewątpliwie stan zdrowia człowieka podlega ocenie, która to ocena może być uzależniona nie tylko od przesłanek obiektywnych, ale i oceny samej osoby badającej.

Jednakże dość często ewidentnym jest, że wykonywanie danego rodzaju pracy jest przez ubezpieczonego niemożliwe.

Co więc pozostaje?

Złożyć odwołanie do Sądu Pracy ze wskazaniem odpowiednich do stanu sprawy wniosków dowodowych, oraz wskazując na argumentację zarówno prawną jak i tyczącą się danego stanu faktycznego. Istotnym również mogą być opinie prywatne innych lekarzy dotyczące zdrowia ubezpieczonego.

Decyzje lekarzy orzeczników ZUS są bowiem dość – w mojej ocenie – restrykcyjne jeśli chodzi o orzekanie niezdolności do pracy, a więc w przypadku, gdy następuje zmiana w tym zakresie, szanse do złożenia skutecznego odwołania do Sądu Pracy mogą być znaczne.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub, też innym zakresie, chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS, KRUS, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, lub też innej sprawy sądowej, zachęcam do kontaktu.