Czy ZUS może zmienić decyzję lekarza orzecznika?

renta_z_tytułu_niezdolności_do_pracy_odwołanie_ZUS_radca_prawny_adwokat_porada_prawna_prawo_ubezpieczeń_społecznych_Szczecin_Stargard_Szczecińsk

Coraz częściej kontaktują się ze mną klienci w sprawach o rentę z tytułu niezdolności do pracy, wskazując, że mimo orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS o tym, że są niezdolni do pracy, następnie rozstrzygnięcie to ulega zmianie i ubezpieczony jest ,,uzdrawiany przez ZUS”. Czy wymienione ma podstawę prawną, a jeśli tak co można zrobić w takim przypadku?

Podstawą prawną do zmiany orzeczenia lekarza orzecznika ZUS jest art. 14 ust. 2 d ustawy o emeryturach i rentach z FUS zgodnie z którym:

,,Prezes Zakładu, w terminie 14 dni od dnia wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika, może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej. O zgłoszeniu zarzutu wadliwości orzeczenia jednostka organizacyjna Zakładu niezwłocznie zawiadamia osobę zainteresowaną.”

Sytuacje takie niestety mają miejsce coraz częściej, co w mojej ocenie, nie bierze się z przyczyn czysto medycznych, lecz związane jest z sytuacją finansową ZUS, który kolokwialnie mówiąc stara się ,,obcinać świadczenia”. Niewątpliwie stan zdrowia człowieka podlega ocenie, która to ocena może być uzależniona nie tylko od przesłanek obiektywnych, ale i oceny samej osoby badającej.

Jednakże dość często ewidentnym jest, że wykonywanie danego rodzaju pracy jest przez ubezpieczonego niemożliwe.

Co więc pozostaje?

Złożyć odwołanie do Sądu Pracy ze wskazaniem odpowiednich do stanu sprawy wniosków dowodowych, oraz wskazując na argumentację zarówno prawną jak i tyczącą się danego stanu faktycznego. Istotnym również mogą być opinie prywatne innych lekarzy dotyczące zdrowia ubezpieczonego.

Decyzje lekarzy orzeczników ZUS są bowiem dość – w mojej ocenie – restrykcyjne jeśli chodzi o orzekanie niezdolności do pracy, a więc w przypadku, gdy następuje zmiana w tym zakresie, szanse do złożenia skutecznego odwołania do Sądu Pracy mogą być znaczne.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub, też innym zakresie, chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS, KRUS, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, lub też innej sprawy sądowej, zachęcam do kontaktu.

 • Demokracja Bezpośrednia Jerzy

  Witam,

  Ja również kolejny już raz składam odwołanie do Sądu o dalszą rentę.

  W moim wypadku inne osoby figurują w składzie komisji lekarskiej, która
  badała mnie w dniu 22.09.2017r. a zupełnie inne (za wyjątkiem dr T. D) w
  składzie komisji lekarskiej w przesłanym mi orzeczeniu komisji
  lekarskiej z dnia 24.10.2017r. Orzeczenie komisji było podstawą do
  odmowy mi prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Stąd wynika, że
  za wyjątkiem doktora T. D. inni członkowie komisji lekarskiej mnie
  badali a zupełnie inni członkowie komisji lekarskiej, którzy w ogóle nie
  uczestniczyli w badaniu i nie widzieli mnie na oczy orzekali w decyzji
  będącej podstawą decyzji ZUSdo pozbawienia mnie prawa do dalszej renty! Czy w tym
  wypadku można mówić o naruszeniu przepisów prawa przez ZUS a jeśli tak
  to jakich? Wadliwość orzeczenia komisji lekarskiej ZUS?

 • Rafal Kurek

  Witam, czyli jak lekarz orzecznik ZUS wydał mi świadczenie rehabilitacyjne na 6miesiecy 14dni temu, a do tej pory nie dostałem zednego pisma odwoławczego z ZUS to mam rozumieć że światczenie zostalo przyznane?

 • Basia

  Witam ,

  ja również otrzymałam pismo ,ze “został zgłoszony zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika ZUS z dnia…. i sprawa zostaje przekazana do rozpatrzenia komisji lekarskiej Zakładu.” Jednocześnie ZUS informuje, że o dalszym przebiegu postępowania w sprawie zostanę poinformowana odrębnym pismem.

  Czy oznacza to, że zostanę ponownie wezwana na komisję, czy od razu dostanę informację odmowną dot. przyznania dalszego zasiłku rehabilitacyjnego?