Dlaczego nauczyciel/pracownik zasadnie zwolniony może zostać przywrócony do pracy?

radca prawny szczecin wojciech chmurak porady prawne nauczyciele prawo do odprawy pozew o zaplate 200x300 - Dlaczego nauczyciel/pracownik zasadnie zwolniony może zostać przywrócony do pracy?

W jednej ze spraw rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy – w której ustalono, że zarówno przyczyna wypowiedzenia (złożonego nauczycielowi) jak i kryteria wyboru tego nauczyciela do zwolnienia istniały –  pracownik i tak został przywrócony do pracy. Jakie były ku temu powody?

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 5.07.2016 r,. III PK 143/15 oddalił skargę kasacyjną pracodawcy, od wyroku przywracającego pracownika do pracy.

W sprawie bezspornie ustalono, że zaistniała przyczyna wypowiedzenia w postaci likwidacji stanowiska pracy, a także Dyrektor szkoły wskazał na Radzie pedagogicznej obiektywne powody, którymi kierował się typując akurat tego nauczyciela do zwolnienia. Kryteria te były obiektywne oraz uzasadnione.

Jednakże pracodawca popełnił błąd, gdyż nie wyjaśnił pracownikowi dlaczego to właśnie on podlegał zwolnieniu. Pracownik by poznać tę przyczynę musiał odwołać się do Sądu.

Sądy natomiast w pełni zasadnie uznały, że jeśli pracownik nie znał przyczyn swego wyboru do zwolnienia, i nawet, gdy kryteria wyboru pracownika faktycznie istniały – a nawet zostały ujawnione na Radzie Pedagogicznejradca prawny szczecin wojciech chmurak porady prawne nauczyciele prawo do odprawy pozew o zaplate 200x300 - Dlaczego nauczyciel/pracownik zasadnie zwolniony może zostać przywrócony do pracy?, to zasługuje na przywrócenie do pracy.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z zakresu odwołania od decyzji KRUS, ZUS, od umowy o pracę, w zakresie asysty przy czynnościach kontrolnych itp. zachęcam do kontaktu.