Czy renta rodzinna przysługuje bez wyroku zasądzającego alimenty i mimo nie zaskarżenia odmownej decyzji ZUS?

renta z tytulu niezdolnosci do pracy odwolanie zus wojciech chmurak prawo pracy porady prawne prawo ubezpieczen spolecznych szczecin radca prawny 214x300 - Czy renta rodzinna przysługuje bez wyroku zasądzającego alimenty i mimo nie zaskarżenia odmownej decyzji ZUS?

Wyrokiem z dnia 6 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: VI U 995/16) przyznał mojej klientce prawo do renty rodzinnej zmieniając odmowną decyzję ZUS. Sąd rozpatrywał między innymi zagadnienie braku alimentów zasądzonych od małżonka na rzecz wnioskodawczyni, oraz kwestię związaną z wydaniem przez ZUS uprzednio prawomocnej decyzji oddalającej wniosek o rentę….

Przede wszystkim istotnym w sprawie było powołanie się na treść wyroku TK z dnia 13.05.2014 r. tyczącego się prawa do renty rodzinnej. W wyroku TK słusznie zauważył, że ograniczenie prawa do renty rodzinnej od tego czy środki utrzymania były dostarczane na podstawie wyroku sądu, czy też dobrowolnie, nie jest uzasadnione w świetle norm Konstytucji, w szczególności równości obywateli wobec prawa.

W przedmiotowym postępowaniu udało się wykazać przedmiotowe okoliczności, z tym, że należy podkreślić, że Sąd również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych opiera się na zasadzie kontradyktoryjności, a więc to wnioskodawca/ubezpieczony musi wykazywać swe twierdzenia. Jednym z istotnych elementów owego dowodzenia jest przeprowadzanie dowodów z zeznań świadków, którym częstokroć zachodzi konieczność zadawania pytań uzupełniających. Abstrahując od faktu, że dość często strony nie wiedzą jakie okoliczności są istotne z punktu widzenia Sądu i rozstrzygnięcia sprawy.

Drugą kwestią było to, że uprzednio ZUS wydał decyzję negatywną w przedmiotowym zakresie ubezpieczona zaś nie wniosła od tej decyzji odwołania. Również w tym zakresie udało się zaprezentować argumentację prawną przekonującą Sąd, i skutkującą korzystnym dla mojej klientki wyrokiem.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy/z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, zachęcam do kontaktu.