Czy kryterium obrotu przy działalności agencji zatrudnienia ma znaczenie dla delegowania pracowników? 

warunki szczegolne radca prawny szczecin odwolanie od decyzji zus prawnik prawo pracy skuteczny prawnik porady prawne stargard emerytura 300x200 - Czy kryterium obrotu przy działalności agencji zatrudnienia ma znaczenie dla delegowania pracowników? 

Bardzo ciekawe, rozsądne, a co najważniejsze korzystne dla agencji zatrudnienia stanowisko zajął Sąd Najwyższy w jednym ze swych wyroków wydanym dnia 6 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy wskazał, że….

Kryterium 25% obrotu w kraju nie stanowi przesądzającego kryterium w zakresie stwierdzenia tego czy agencja zatrudnienia normalnie prowadzi działalność w danym kraju. Wymienione rzutuje oczywiście na kwestię możliwości uzyskania zaświadczenia A1.

Jednakże to, że należy badać inne kryteria nie stanowi żadnego novum owe novum natomiast można znaleźć w uzasadnieniu wyroku. SN wskazuje bowiem, że działanie przedsiębiorcy, polegające na wyszukaniu siły roboczej w jednym państwie, a następnie „sprzedaży” tej pracy podmiotowi w innym państwie, jest w swej istocie działaniem transgranicznym; rozkłada się na co najmniej dwa państwa, w których zwykle agencja pracy tymczasowej prawie równolegle wykonuje przypisane jej czynności w celu realizacji trójstronnego stosunku prawnego powstającego w związku z zawieraniem umów o pracę tymczasową.

Przy tym agencja zatrudnienia prowadzi nieznaczną działalność w danym kraju (np. w Polsce), jeżeli poszukiwanie w tym państwie pracowników lub współpraca z partnerami, którzy takiej pracy poszukują, ma charakter incydentalny w skali całości realizowanych kontraktów tego typu. Porównywanie przychodu firmy w państwie delegującym oraz w państwie delegowania nie jest właściwe, gdyż istota wskazanego stosunku powoduje, iż przedsiębiorstwo w państwie, z którego deleguje pracownika, ponosi przede wszystkim koszty związane z zatrudnieniem, natomiast zyski z tego zatrudnienia czerpie od kontrahenta w państwie oddelegowania.

Innymi słowy w mojej ocenie w przedmiotowym wyroku, choć należy wskazać, że są i odmienne wyroki wydane w uprzednim okresie, niejako zalegalizował istniejącą praktykę, agencji, które praktycznie wyłącznie wysyłają pracowników do pracy zagranicą.

Argumentacja z wyroku jest bardzo rozsądna i stoi w opozycji do części orzeczeń SN, w mojej ocenie przedmiotowy wyrok stanowić będzie przyczynek do przekonywania Sądów również w innych sprawach sądowych o słuszności modelu przyjmowanego przez agencję zatrudnienia.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy/z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, zachęcam do kontaktu.