Czy poleganie ubezpieczeniu chorobowemu przez część miesiąca powoduje obniżenie zasiłku macierzyńskiego?

zasilek macierzynski przywrocenie terminu radca prawny szczecin adwokat szczecin odwolanie zus renta krus 300x200 - Czy poleganie ubezpieczeniu chorobowemu przez część miesiąca powoduje obniżenie zasiłku macierzyńskiego?

W sprawie ubezpieczona prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 21.03 następnie od 11.04 rozpoczęła korzystanie z zasiłku macierzyńskiego. ZUS przyjął niekorzystną dla ubezpieczonej wykładnię wliczając do jej postawy zasiłku jedynie składkę za okres od 21.03 d 31.03 w wysokości 790,51 zł natomiast Sąd Najwyższy ostatecznie….

uznał, wbrew stanowisku Sądów I i II instancji (choć uznał, że ich wyroki odpowiadają prawu), że w przypadku działalności gospodarczej ubezpieczony, który opłaca składkę od najniższej podstawy wymiaru składek ma gwarancję takiej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, choć nie pozostawał w ubezpieczeniu przez pełny (także drugi) miesiąc kalendarzowy (wyrok SN z dnia 4 listopada 2015, II UK 437/14).

Innymi słowy kwestia zachorowania lub skorzystania z zasiłku macierzyńskiego na przełomie miesięcy, czyli po zachorowaniu po niepełnym miesiącu podlegania ubezpieczeniu, nie ma wpływu na prawo do minimalnej wysokości podstawy składek ZUS.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy/z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, zachęcam do kontaktu.