Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony po nowelizacji przepisów w 2016 r.

prawnik szczecin prawo pracy radca prawny adwokat prawnik zus 300x200 - Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony po nowelizacji przepisów w 2016 r.

W przedmiocie wejścia w życie z dniem 22 lutego 2016 r. istotnych zmian w zakresie umów na czas określony pisałem więcej tu. W niniejszym poście omówię istotne dla pracodawców i pracowników kwestie terminów wypowiedzenia umów o pracę.

Jedną z najistotniejszych zmian będzie zrównanie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Należy podkreślić, ze po nowelizacji istnieć będą trzy rodzaje umów: na czas określony, na czas nieokreślony i na okres próbny – nie będzie wiec już umów o prace na zastępstwo.

Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony i nieokreślony będą zależał od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

W świetle przepisów przejściowych możliwe są trzy sytuacje w zakresie okresów wypowiedzenia umów o prace:

Pierwsza – umowa o pracę na czas określony/zastępstwo zawarta została po wejściu w życie nowelizacji. W takim przypadku stosuje się wydłużone okresy wypowiedzenia, a do zakładowego stażu pracy wlicza się również okresy pracy sprzed nowelizacji.

Druga – umowa o pracę została wypowiedziana przed dniem 22 lutego 2015 r., w takim przypadku stosuje się dotychczasowe okresy wypowiedzenia. Ma to istotne znaczenie w szczególności dla osób zatrudnionych na podstawie umów na czas zastępstwa dla których przewidziany jest okres wypowiedzenia w wymiarze 3 dni roboczych.

Trzecia sytuacja dotyczy przypadków, gdy umowa o pracę na czas określony/zastępstwo zawarto przed wejście w życie nowelizacji jednakże wypowiedzenie następuje po wejściu w życiu przepisów. W takim przypadku zastosowanie znajdzie ,,znowelizowany” okres wypowiedzenia jednakże, okres zatrudnienia od którego uzależniona będzie długość okresu wypowiedzenia liczony będzie od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

Jeśli potrzebujecie Państwo zaciągnąć poradę prawną w w/w zakresie zachęcam do kontaktu.