Zwrot składek ZUS dla pracodawców delegujących pracowników za granicę – rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

radca prawny szczecin porady prawne skladki zus odzyskanie pozew o zaplate skuteczny prawnik 300x199 - Zwrot składek ZUS dla pracodawców delegujących pracowników za granicę – rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

 

Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w istotnej dla przedsiębiorców delegujących pracowników za granicę kwestii otwierając tym samym drogę do żądania zwrotu wpłaconych składek, które w niektórych przypadkach będą sięgać milionów złotych. W czym rzecz?

W skrócie TK wskazał w orzeczeniu z dnia 28 października 2015 r. (czyli z wczoraj), że pobieranie wyższych składka na ubezpieczenie społeczne pracowników pracujących za granicą, jeśli ich przychód jest niższy od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, jest niekonstytucyjna.

Ustawodawca w ciągu 12 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw zobowiązany został do zmiany przepisów, po tym terminie przepisy te stracą moc.

TK uznał, zresztą w pełni słusznie, że oskładkowanie pensji jak od przeciętnego wynagrodzenia za pracę w przypadku, gdy pensja ta była niższa niż przeciętne wynagrodzenie stanowi naruszenie prawa własności.

 

Dla części pracodawców pojawia się więc możliwość wznowienia postępowań – zarówno sądowych jak i administracyjnych w przedmiotowym zakresie, w celu odzyskania niesłusznie nadpłaconych składek. Należy jednak podkreślić, że termin do wznowienia postępowania administracyjnego jest bardzo krótki i wynosi miesiąc. W przypadku, gdy uprzednio pracodawca odwołała się do Sądu trzy miesiące.

W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani poradą prawną lub pomocną prawną w w/w zakresie zachęcam do kontaktu.