Praca w jakich w wykopach skutkuje prawem do wcześniejszej emerytury – Sąd Najwyższy wydał postanowienie o przyjęciu mojej skargi kasacyjnej do rozpoznania.

adwokat szczecin zus odwolanie od decyzji wczesniejsza emerytura skuteczny prawnik szczecin stargard choszczno 300x200 - Praca w jakich w wykopach skutkuje prawem do wcześniejszej emerytury – Sąd Najwyższy wydał postanowienie o przyjęciu mojej skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Postanowieniem z dnia 26 września 2017 r., sygn. akt: III UK 16/17 Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną wniesioną przeze mnie w imieniu mojego klienta od wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27.09.2016 r., sygn. akt: III AUa 19/16. Uzasadnieniem przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania było wystąpienie zagadnienia prawnego rzutującego na prawo ubezpieczonego do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych …..

Zagadnienie to dotyczyło definiowania pojęcia głębokich wykopów. W tym zakresie w mojej ocenie istnieje dość liczne orzecznictwo zarówno Sądu Najwyższego jak i sądów powszechnych przyjmujące dość restykcyjne i uzależnione od matematycznej głębokości (opartej o opracowania z literatury fachowej) definiowanie pojęć głębokich, średnich i płytkich wykopów.

W tym kontekście należałoby wskazać, że rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie może być uznane za rażąco błędne, lecz raczej za przyjmujące pewną, utrwaloną linię orzeczniczą.

Jednakże mając na uwadze przyjęcie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy do rozpoznania z uzasadnieniem sporządzonym przeze mnie odnośnie występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego wydaje się, że poglądy i orzeczenia przywoływane przeze mnie w uzasadnieniu skargi okazały się w ocenie SN na tyle istotne i budzące wątpliwości, iż uznał on, że zagadnienie warte jest rozważanie.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej w sprawie z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, w szczególności z odwołania od decyzji ZUS, o wcześniejszą emeryturę, podleganie pod ubezpieczenie społeczne, rentę, z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, o zapłatę odprawy itp. zachęcam do kontaktu.