Abolicja ZUS w przypadku wpłaty ostatniej raty po terminie – ważny wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie.

radca prawny adwokat szczecin zus prawo pracy szczecin stargard odwolanie od decyzji zus podleganie pod ubezpieczenia spoleczne 298x300 - Abolicja ZUS w przypadku wpłaty ostatniej raty po terminie - ważny wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Jedną z form umorzenia należności tytułem ubezpieczeń społecznych przewiduje ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Przy tym ostatnio w mojej praktyce przewijało się zagadnienie, jak kształtuje się sytuacja prawna zobowiązanego w przypadku, gdy dokona wpłaty ostatniej raty po terminie z harmonogramu?

Zagadnienie to już pojawiło się na moim blogu w poście Czy wpłata ostatniej raty po terminie pozbawia prawa do abolicji ZUS?

Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 4 października, sygn. akt sprawy: VI U 961/17 rozpatrywał stan faktyczny w którym nastąpiło niewielkie opóźnienie w płatności raty wynikającej z harmonogramu i uchylił zaskarżoną decyzję ZUS.

W mojej ocenie zarówno rozstrzygnięcie wskazane w wyroku podanym w pierwszym poście jak i w wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należy uznać za trafne.

Przy tym należy mieć na uwadze, że zgodnie z treścią przepisów płatności powinny nastąpić zgodnie z harmonogramie, a w pełni zgodne z przepisami prawa jest w mojej ocenie wydanie decyzji przez ZUS, gdy opóźnienie występuje. Istotnym natomiast jest to w jaki sposób sformułowane zostanie odwołanie i jakie okoliczności w nim będą wskazywane w przedmiotowym zakresie.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w/w lub też innym zakresie, lub też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowe, w szczególności w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych (odwołania od decyzji ZUS itp.) zachęcam do kontaktu.