Praca w jakich wykopach uzasadnia prawo do wcześniejszej emerytury?

prawo ubezpieczen spolecznych prawnik porada prawna adwokat radca prawny krus odwolanie zus szczecin koszalin stargard nowogard 300x167 - Praca w jakich wykopach uzasadnia prawo do wcześniejszej emerytury?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2018 r. Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanym na korzyść mojego klienta wskutek wniesionej przeze mnie skargi kasacyjnej zagadnienie prawne pojęcia ,,głębokich wykopów” wymagało wykładni (sygn. akt: III UK 16/17. Sąd Najwyższy przyjął, że rację miał skarżący….

Wskazując, że pojęcie głębokich wykopów stanowi istotne zagadnienie prawne wywołujące rozbieżności w orzecznictwie., a tym samym wymagące wykładni.

Sąd Najwyższy wskazał w uzasadnieniu swego wyroku, że nieuprawnioną była wykładnia przyjęta przez Sąd I i Sąd II instancji, że głębokie wykopy to takie, których głębokość przekracza 3 .

Sąd Najwyższy wskazał, że w razie wykonywania prac w wykopach na różnej głębokości niekiedy nie wynoszącej 3 m, nie jest wykluczone zaliczenie takiej pracy do pracy w warunkach szczególnych. W konsewkencji osoba wykonująca tego rodzaju pracę może mieć prawo do wcześniejszej emeryruy z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

Sąd Najwyższy podkreślił, że wobec powyższego interpretacja pojęcia głębokich wykopów wymaga zastosowania dodatkowych kryteriów określonych w art. 32 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – co było zgodne z kierunkiem skargi kasacyjnej.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, lub chciał zlecić przygotowanie odwołania od decyzji ZUS, prowadzenie postępowania sądowego przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności w sprawach o prawo do emerytury, wysokość emerytury, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy itp., przed Sądem Pracy lub też chciał zlecić sprawę/uzyskać poradę w sprawie z zakresu: prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, zachęcam do kontaktu.