Świadczenia przedemerytalne dla większego kręgu uprawnionych z 1.01.2017 r.

swiadczenia przedemerytalne zus odwolanie szczecin skuteczny prawnik radca prawny prawo pracy odwolanie od wypowiedzenia odprawa zwolnienia grupowe 300x200 - Świadczenia przedemerytalne dla większego kręgu uprawnionych z 1.01.2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. rozszerzono krąg osób uprawnionych do uzyskania świadczeń przedemerytalnych, poprzez przyznanie ich również w pewnych przypadkach osobą sprawującym opiekę. Kto może otrzymać świadczenia, o tym w niniejszym poście.

Tytułem wstępuj zachęcam do zapoznania się z postem Kiedy możesz uzyskać świadczenia przedemerytalne? , a także w przypadku, gdy nie posiadasz umowy o pracę z postem Czy świadczenia przedemerytalne przysługują tylko pracownikowi?

Jak również zamieszam link do tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zawiera regulacje dotyczące prawa do świadczeń przedemerytalnych.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. prawo do świadczeń przedemerytalnych mogą również uzyskać:

  • Kobiet, które ukończyły 55 lat,
  • Mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat,

– którzy z powodu śmierci podopiecznego stracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna pobieranego przez co najmniej 365 dni.

W przypadku więc, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa pracy, lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym w zakresie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, z odwołania od decyzji ZUS, w tym w zakresie prawa do świadczeń przedemerytalnych, odwołania od decyzji KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy, z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę ekwiwalentów, odprawy, w tym odprawy z tytułu zwolnień grupowych itp. zachęcam do kontaktu.