Niekorzystne zmiany w zasiłkach macierzyńskich wejdą w życie później – Prezydent podpisał ustawę. Rewolucja odsunięta w czasie.

zasilek macierzynski prawnik szczecin radca prawny adwokat porady prawne 300x200 - Niekorzystne zmiany w zasiłkach macierzyńskich wejdą w życie później – Prezydent podpisał ustawę. Rewolucja odsunięta w czasie.

Zgodnie z założeniem nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zmiany w szczególności w zakresie niekorzystnego dla przedsiębiorców sposobu wyliczania zasiłku macierzyńskiego miały wejść w życie z dniem 1 listopada 2015 r. w związku jednak z podpisaniem nowelizacji termin ten ulega przesunięciu. Kiedy więc zmiany wejdą w życie?

Dla przypomnienia – o zakresie zmian pisałem w szczególności tu. W pewnym skrócie wg starych korzystnych przepisów co do zasady wystarczy jedna wysoka składka by móc korzystać z wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Zmiany w zakresie obliczania wysokości zasiłku macierzyńskiego, w związku z podpisaniem przez Prezydenta dnia 26 października nowelizacji, wejdą w życie dopiero od dnia 1 stycznia 2016 r., co daje możliwości skorzystania z wysokiego zasiłku macierzyńskiego co do zasady również dla osób, które termin porodu mają przewidziany na początek roku 2016.

 

Ponadto należy przypomnieć również o dwóch innych istotnych kwestiach w związku z nowelizacją:

Po pierwsze, osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osoby z nimi współpracujące, które będą pobierały zasiłek macierzyński w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego (1000 zł netto), nie będą opłacały składki na ubezpieczenie zdrowotne

Po drugie, uchylono regulację, która przewidywała przeliczenie wg niekorzystnych nowych zasad wysokości zasiłku w przypadku przerwy w jego pobieraniu i co bardziej istotne zmiany rodzaju tego zasiłku. Jest więc o co walczyć.