Kiedy ZUS niezasadnie kwestionuje wysokość podstawy składek?

ugoda sadowa adwokat zus szczecin skuteczny prawnik radca prawny odwolanie od decyzji zus odwolanie od wypowiedzenia 300x300 - Kiedy ZUS niezasadnie kwestionuje wysokość podstawy składek?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w szczególnych warunkach ma prawo kwestionować ustaloną pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wysokość wynagrodzenia będącą podstawą wymiaru składek, jednakże zdarza się, że robi to niezasadnie. W niniejszym poście przytaczam przykład wyroku sądowego, w którym uznano niezasadność kwestionowania wysokości podstawy składek przez ZUS.

Czytaj dalej

Czy praca pod obcą banderą wlicza się do emerytury marynarzy?

radca prawny ZUS odwolanie od decyzji emerytura pomostowa skuteczny prawnik adwokat porada prawna 300x300 - Czy praca pod obcą banderą wlicza się do emerytury marynarzy?

Marynarze, którzy w okresie pracy pływali pod obcą banderą, a starają się o nabycie prawa do wcześniejszej emerytury w Polsce, mogą mieć z tym problem. Wynika on ze stanowiska ZUS co do zaliczenia okresów pracy czasu pracy wykonywanej na statkach żeglugi morskiej obcych armatorów. W poście przeczytają Państwo, jak sprawa przyznawanych przez ZUS emerytur pomostowych dla marynarzy pływających pod obcą banderą przedstawia się w orzecznictwie.

Czytaj dalej

Wynagrodzenie za pracę ,,pod stołem” w przypadku sporu stron (i co dalej)?

radca prawny adwokat szczecin prawo pracy porady prawne prawo ubezpieczen spolecznych odwolanie ZUS wypowiedzenie dyscyplinarka skuteczny prawnik 300x200 - Wynagrodzenie za pracę ,,pod stołem” w przypadku sporu stron (i co dalej)?

Sąd Najwyższy zajął się sprawą sądowego dochodzenia przez pracownika premii, przy ,,okazji” rozstrzygając generalnie – w mojej ocenie – kwestię jak wskazał SN ,,zmowy stron w zakresie niedokumentowania wypłaty premii (wynagrodzenia za pracę)”. Sprawa jest o tyle ciekawa, iż Sądy niższych instancji zgoła odmiennie oceniły ten sam stan faktyczny….

Czytaj dalej

Czy nienależyte wykonanie umowy o obsługę księgowo-kadrową uzasadnia odszkodowanie?

radca prawny szczecin adwokat prawo pracy zus porady prawne alimenty podzial majatku wspolnego zniesienie wspolwlasnosci 300x200 - Czy nienależyte wykonanie umowy o obsługę księgowo-kadrową uzasadnia odszkodowanie?

Wyrokiem z dnia 15 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie (sygn. akt: XI GC 1836/18) zasądził na rzecz mojej klientki kwotę 84 206 zł tytułem nienależytego wykonania zobowiązania. Zagadnieniem prawnym rozpatrywanym przez Sąd była kwestia nienależytego wykonania umowy na obsługę księgowo-kadrową….

Czytaj dalej

Czy pracodawca może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy?

radca prawny szczecin porada prawna odwolanie od wypowiedzenia dyscyplinarka stargard goleniow skuteczny prawnik prawo pracy zus 300x199 - Czy pracodawca może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy?

Zgodnie z art. 36(2) Kodeksu pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Czy pracownik może zostać zobowiązany ponownie do świadczenia pracy?

Czytaj dalej

ZUS musi przeliczyć emeryturę rocznikowi ’53?

adwokat szczecin odwołanie od decyzji ZUS rocznik 53 zus prawo pracy prawo rodzinne - ZUS musi przeliczyć emeryturę rocznikowi ’53?

Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, sygn. akt: VI U 749/19 zmienił na korzyść mojej klientki decyzję ZUS w związku z wniesionym odwołaniem nakazując przeliczenie emerytury w sposób wynikający z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 roku o sygnaturze P 20/16 – o podstawie prawnej przedmiotowego rozstrzygnięcia oraz innych orzeczeniach dotyczących rocznika 53 piszę w niniejszym poście….Czytaj dalej

Wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy – kryteria wyboru pracownika do zwolnienia

radca prawny szczecin porada prawna odwolanie od wypowiedzenia dyscyplinarka stargard goleniow skuteczny prawnik prawo pracy zus 300x199 - Wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy -  kryteria wyboru pracownika do zwolnienia

Dokonując likwidacji jednego z kilku takich stanowisk pracy pracodawca nie może podjąć dowolnie decyzji w tym zakresie, nie informując pracowników o tym jakimi kryteriami kierował się wybierając akurat tych/tego a nie innego pracownika do wręczenia mu wypowiedzenia. Kryteria te muszą być przy tym obiektywne i niedyskryminacyjne….

Czytaj dalej