Czy masz prawo do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych?

odwolanie od decyzji zus krus radca prawny emerytura warunki szczegolne sad ubezpieczen 300x200 - Czy masz prawo do rekompensaty za pracę w warunkach szczególnych?

Osoba pracująca w warunkach szczególnych może uzyskać prawo do tzw. wcześniejszej emerytury – dość często w drodze odwołania od decyzji ZUS do Sądu Ubezpieczeń Społecznych – nawet jednak jeśli  faktycznie nie spełnia wszystkich przesłanek do jej spełnienia może uzyskać prawo do rekompensaty, o czym w niniejszym poście….

Zachęcam do zapoznania się w pierwszej kolejności z moimi postami dotyczącymi prawa do emerytury z pracy w warunkach szczególnych (sporządzonymi przeze mnie na podstawie spraw, które prowadziłem), gdyż być może właśnie to prawo Ci przysługuje:

  1. Czy pracowałeś w warunkach szczególnych?
  2. Czy można przywrócić termin do odwołania od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?
  3. Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającego prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych – nie zaliczenie stażu pracy w związku z pracą na danym stanowisku w  innej niż określona w rozporządzeniu branży.

Zachęcam, także do przeczytania innych postów na blogu dotyczących pracy w warunkach szczególnych.

Przechodząc natomiast do prawa do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych, zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych

Art. 21 

  1. Rekompensata przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli ma okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 15 lat.
  2. Rekompensata nie przysługuje osobie, która nabyła prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

 

Okres od którego uzależnione jest prawo do rekompensaty z tytułu pracy w warunkach szczególnych musi przypadać przed 1 stycznia 2009 r.

 

Ważną kwestią jest również to, że rekompensata przysługuje wyłącznie na wniosek, składając więc wniosek o emeryturę należy pamiętać by zawnioskować o prawo do rekompensaty.

W przypadku natomiast, gdy ZUS kwestionuje prawo do rekompensaty – która może sięgać 500 zł miesięcznie – pozostaje złożenie odwołania do Sądu Ubezpieczeń w celu wykazania prawa do rekompensaty. Odwołanie od decyzji ZUS powinno zostać profesjonalnie przygotowane tak by postępowanie toczyło się sprawnie, a końcowy pozytywny efekt został osiągnięty. Nadto należy podkreślić, że to odwołujący się zobowiązany jest wykazać swe racje, a więc także naprowadzić odpowiednie dowody, w tym z zeznań świadków, którzy następnie w toku postępowania sądowego powinni zostać przesłuchani.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, lub chciał zlecić przygotowanie odwołania od decyzji ZUS, prowadzenie postępowania sądowego przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych, Sądem Pracy lub też chciał zlecić sprawę/uzyskać poradę w sprawie z zakresu: prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, zachęcam do kontaktu.