Czy pracowałeś w warunkach szczególnych?

emerytura warunki szczegolne odwolanie sad ubezpieczen spolecznych zus prawo do emerytury szczecin stargard goleniow skuteczny prawnik 300x200 - Czy pracowałeś w warunkach szczególnych?

Praca w warunkach szczególnych uprawnia, co do zasady, do wcześniejszej emerytury w obniżonym wieku emerytalnym. Najczęstszą przyczyną wnoszenia odwołań od decyzji ZUS do sądu w zakresie spraw o prawo do wcześniejszej emerytury są niewłaściwie wystawione świadectwa pracy w warunkach szczególnych albo nawet ich brak. Kiedy możesz przypuszczać, że świadectwo pracy zostało wadliwie wystawione, a Ty masz prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

Przede wszystkim nazwa stanowiska wskazana w świadectwie pracy może być myląca. W postępowaniu sądowym ważne jest nie to co zostało napisane, ale jakie faktycznie czynności na danym stanowisku były w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywane.

Rodzajów prac wykonywanych w szczególnych warunkach jest multum i określa je właściwe rozporządzenie, poniżej natomiast podaję przykładowe ,,błędne” wskazania w świadectwie pracy:

Mechanik – jeśli wykonywałeś pracę w kanałach remontowych w pełnym wymiarze czasu pracy, możesz mieć prawo do emerytury pomostowej – ale istotnym jest czy praca wykonywana była wyłącznie w kanałach, a ew. inne czynności miały charakter incydentalny i związany z w/w pracą – ocena w przedmiotowym zakresie powinna być bardzo ostrożna.

Spawacz – oznaczany jako spawacz – monter, ślusarz, monter – ważne jakie czynności faktycznie były wykonywane, różne sądy czasami przyjmują także nieco rozszerzającą wykładnią w zakresie dozwolonych na w/w stanowisku pracy

Monter, a także stolarz, cieśla– jeśli wykonywał pracę na wysokościach,

Operator, kierowca – jeżeli zajmowałeś się prowadzeniem maszyn ciężkich możesz mieć prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych,

Kierowca– istotne jest czy wykonywałeś prac polegających na kierowaniu pojazdami o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony lub autobusem powyżej 15 miejsc siedzących. Istotnym jest także to czy nie wykonywałeś żadnych innych dodatkowych czynności np. rozładunek/przeładunek towaru.

Elektromonter– istotne jest, gdzie wykonywałeś swą pracę – na hali, czy też w warsztacie,

Betoniarz-zbrojarz– jeśli świadczyłeś pracę w tym zakresie możesz mieć prawo do emerytury z tytułu warunków szczególnych.

a także wiele innych….

WAŻNE:

Jeśli wykonywałeś pracę na stanowisku kierowniczym np.  majstramistrza, brygadzisty, kierownik – i jeśli nadzorowałeś pracę swych pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnych to możesz mieć prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

Jeżeli zainteresowany jesteś sprawami o prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, Ty albo Twoja bliska Ci osoba, kolega, koleżanka może posiadać prawo do takiej emerytury zachęcam do zapoznania się także z poniższymi sprawami stworzonymi przeze mnie na podstawie wygranych przeze mnie spraw o prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych:

Czy można przywrócić termin do odwołania w sprawie odmowy przyznania emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

Wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych – czy warto walczyć z ZUS?

Czy praca w warunkach szczególnych musi być wykonywana stale w pełnym wymiarze czasu pracy?

Czy warto odwołać się od decyzji odmawiającej prawa do emerytury pomostowej?

 

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.