Czy pracowałeś w warunkach szczególnych?

 emerytura_warunki_szczególne_odwołanie_sąd_ubezpieczeń_społecznych_zus_prawo_do_emerytury_szczecin_stargard_goleniów_skuteczny_prawnik

Praca w warunkach szczególnych uprawnia, co do zasady, do wcześniejszej emerytury w obniżonym wieku emerytalnym. Najczęstszą przyczyną wnoszenia odwołań od decyzji ZUS do sądu w zakresie spraw o prawo do wcześniejszej emerytury są niewłaściwie wystawione świadectwa pracy w warunkach szczególnych albo nawet ich brak. Kiedy możesz przypuszczać, że świadectwo pracy zostało wadliwie wystawione, a Ty masz prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

Przede wszystkim nazwa stanowiska wskazana w świadectwie pracy może być myląca. W postępowaniu sądowym ważne jest nie to co zostało napisane, ale jakie faktycznie czynności na danym stanowisku były w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywane.

Rodzajów prac wykonywanych w szczególnych warunkach jest multum i określa je właściwe rozporządzenie, poniżej natomiast podaję przykładowe ,,błędne” wskazania w świadectwie pracy:

Mechanik – jeśli wykonywałeś pracę w kanałach remontowych w pełnym wymiarze czasu pracy, możesz mieć prawo do emerytury pomostowej – ale istotnym jest czy praca wykonywana była wyłącznie w kanałach, a ew. inne czynności miały charakter incydentalny i związany z w/w pracą – ocena w przedmiotowym zakresie powinna być bardzo ostrożna.

Spawacz – oznaczany jako spawacz – monter, ślusarz, monter – ważne jakie czynności faktycznie były wykonywane, różne sądy czasami przyjmują także nieco rozszerzającą wykładnią w zakresie dozwolonych na w/w stanowisku pracy

Monter, a także stolarz, cieśla– jeśli wykonywał pracę na wysokościach,

Operator, kierowca – jeżeli zajmowałeś się prowadzeniem maszyn ciężkich możesz mieć prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych,

Kierowca– istotne jest czy wykonywałeś prac polegających na kierowaniu pojazdami o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony lub autobusem powyżej 15 miejsc siedzących. Istotnym jest także to czy nie wykonywałeś żadnych innych dodatkowych czynności np. rozładunek/przeładunek towaru.

Elektromonter– istotne jest, gdzie wykonywałeś swą pracę – na hali, czy też w warsztacie,

Betoniarz-zbrojarz– jeśli świadczyłeś pracę w tym zakresie możesz mieć prawo do emerytury z tytułu warunków szczególnych.

a także wiele innych….

WAŻNE:

Jeśli wykonywałeś pracę na stanowisku kierowniczym np.  majstramistrza, brygadzisty, kierownik – i jeśli nadzorowałeś pracę swych pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnych to możesz mieć prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych.

Jeżeli zainteresowany jesteś sprawami o prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, Ty albo Twoja bliska Ci osoba, kolega, koleżanka może posiadać prawo do takiej emerytury zachęcam do zapoznania się także z poniższymi sprawami stworzonymi przeze mnie na podstawie wygranych przeze mnie spraw o prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych:

Czy można przywrócić termin do odwołania w sprawie odmowy przyznania emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

Wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych – czy warto walczyć z ZUS?

Czy praca w warunkach szczególnych musi być wykonywana stale w pełnym wymiarze czasu pracy?

Czy warto odwołać się od decyzji odmawiającej prawa do emerytury pomostowej?

 

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.

  • Mi osobiście nie przyszło pracować w takich warunkach ale jak tak patrze przez okno i widzę w jakich warunkach atmosferycznych pracują ludzie i to za małe pieniądze to po prostu takim ludziom współczuje 🙁 Mam na myśli budowalńców oczywiście, wśród których nie brakuje betoniarzy, zbrojarzy czy spawaczy. Dla takich ludzi naprawdę cenny i “mięsisty” artykuł

    • Dziękuję bardzo. Podzielam Pana ocenę, że praca wykonywana w tych warunkach jest szczególnie ciężka. Obciążenie organizmu takiego pracownika też niewątpliwie jest znacznie cięższe niż przy innych pracach, więc wymaganie by takie osoby dopracowały do zwykłego wieku emerytalnego to lekka przesada:) I niestety ZUS często takim osobom rzuca kłody pod nogi, podobnie w Sądzie również czasami trzeba się nawalczyć żeby wykazać pewne okoliczności:)