Zmiany w prawie pracy z dniem 1.01.2017 r.

zus krus prawo pracy szczecin stargad specjalista radca prawny adwokat skuteczny prawnik sprawa sadowa sad pracy odwolanie 300x300 - Zmiany w prawie pracy z dniem 1.01.2017 r.

Czekają nas zmiany w prawie pracy, ustawa czeka jedynie na podpis Prezydenta. Jakie czekają nas zmiany, oraz czy są korzystne dla pracodawców, czy dla pracowników (a może dla obu grup?) – o tym w niniejszym wpisie…

  1. Niezwykle istotną zmianą jest wydłużenie terminów odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, a także od odwołania od rozwiązania umowy o pracę – z 7 do 21 dni. Zmianę tę uznałbym za korzystną dla pracowników i konieczną, choć w/w termin jest zbyt długi i nie uwzględnia interesu pracodawcy, który pozostaje w stanie niepewności przez dość długi czas. W mojej ocenie 14 dniowy termin byłby odpowiedni. Uważni czytelnicy mieli okazję zapoznać się z przedmiotowym zagadnienie w uprzednim poście, nie czują się więc zaskoczeni:) I dobrze, że powyższa zmiana nastąpiła choć termin 14 dni byłby wystarczający.

2. Kolejną istotną kwestią jest podwyższenie limitu pracowników od którego zachodzi konieczność wydania regulaminu pracy i wynagradzania, a także utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z 20 do 50 pracowników. Zmianę tę oceniłbym jako jednoznacznie korzystną dla pracodawców, gdyż powyższe dokumenty należało zmieniać w określonym przepisami trybie, niejako ,,wiążąc” pracodawcy ręce. Stanowiły nadto czytelne źródło obowiązków pracownika, który mógł do przedmiotowego regulaminu sięgnąć (a nieraz wydrzeć go siłą pracownicom działu kadrJ – w przypadku niektórych pracodawców), i poznać dzięki niemu swe prawa i obowiązki (funkcja informacyjna!).

LINK DO TEKSTU USTAWY OCZEKUJĄCEJ NA PODPIS PREZYDENTA

Ustawa przewiduje jednak fakultatywną możliwość wydania regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, jeżeli pracodawca będzie miał taką wolę.

Przedmiotowa zmiana w mojej ocenie może jednak przynieść niektórym pracodawcom szkodę, gdyż ów dokument czasami też pozwalał pracodawcom pewne kwestie regulować, jak również stanowił pewien wyznacznik dla pracodawcy, co jest przepisami prawa dozwolone, co natomiast nie.

Ponadto, w w/w zakresie wprowadzono uprawnienie dla związków zawodowych, które działają u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 a mniej niż 50 pracowników by na ich wniosek pracodawca jednak regulaminy wynagradzania wydał – tak samo w odniesieniu do regulaminu pracy, i utworzenia ZFŚS.

Zmiana niewątpliwie wpływa na wzmocnienie pozycji związków zawodowych, gdyż przyczynkiem do ich działania w mniejszych zakładach pracy może być wyłącznie skorzystanie z w/w uprawnienia.

3. Ponadto zmienią się zasady w zakresie wydania świadectw pracy. W przypadku, gdy zatrudnienie nie będzie kontynuowane, tzn. pracodawca nie będzie zamierzał z pracownikiem nawiązać nowej umowy o pracę w ciągu siedmiu dni od rozwiązania poprzedniej, to świadectwo pracy trzeba będzie wydać niezwłocznie.. W przypadku kontynuowania zatrudnienia, pracodawca będzie zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek (złożony w formie pisemnej lub elektronicznej), w takim przypadku pracodawca będzie miał 7 dni na wystawienie świadectwa pracy. 

Zmiana jest w mojej ocenie korzystna dla obydwu stron stosunku pracy.

4. Ponadto wprowadzono zapis zgodnie z którym umowa o współodpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności, co w mojej ocenie w praktyce niezbyt wiele zmienia.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę nadgodzin, odprawy, w sprawie z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, chciał skorzystać z usług w zakresie przeprowadzeniu procesu wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę, sporządzenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS itp. zachęcam do kontaktu.