Najpopularniejsze posty 2016 r.

prawnik prawo pracy porady zus krus skuteczny prawnik adwokat radca prawny skuteczny prawnik szczecin stargard renta z tytulu niezdolnosci do pracy 300x199 - Najpopularniejsze posty 2016 r.

Jeden rok minął jak jeden dzień. Wiele się działo, dziękuję bardzo za wszystkie pytania i telefony, mam również nadzieję, że pisane przeze mnie posty były przydatne w przedzieraniu się przez gąszcz przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również umożliwiły unikanie pułapek związanych z nowelizacjami przepisów prawa pracy i przepisów prawa ubezpieczeń społecznych. Poniżej jak w zeszłym roku podaję najpopularniejsze posty..

 

Uwaga techniczna –poniżej wybrałem posty, które najczęściej klikaliście. W celu stopniowania napięcia:) podaję posty od 10 miejsca do postu najpopularniejszego.

 

Miejsce 10.

Czy wypowiedzenie długotrwałej umowy o pracę na czas określony umożliwia żądanie odszkodowania?

Post stanowił pokłosie kilku podobnych prowadzonych przeze mnie i wygranych spraw sądowych. Nadal mimo nowelizacji przepisów można spotkać tzw. długotrwałe umowy na czas określony.

W mojej ocenie tematyka umów na czas określony jeszcze powróci, co prawda Sąd Najwyższy ostatnio wydał wyrok wskazując, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony nie musi być uzasadniona, lecz warto też zauważyć, że SN wytknął błędne sformułowanie podstaw kasacyjnych.

Z tym, że nasz SN nie zmieni raczej zdania w tym zakresie, natomiast być może pojawi się ciekawe orzeczenie ETS dotyczące przedmiotowej kwestii. Czas pokaże.

 

Miejsce 9.

Pierwsze przedawnienie składek ZUS wg nowych zasad – strzeż się przedsiębiorco.

Termin 5 letni niby był, a jednak przepisy przejściowe pozostawiały ZUSowi wiele czasu na dochodzeni należności. Z 1.01.2017 r. po raz pierwszy przedawniły się składki ZUS z upływem 5 letniego terminu.

Jak przedmiotowe wpłynie na obecne stosunki z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych?

Przedsiębiorca nie będzie musiał obawiać się, że po 9 latach zapłaci składki z olbrzymimi odsetkami, ZUS będzie również zapewne przeprowadzał częstsze i bardziej energiczne kontrole.

Miejsce 8.

Czy musisz naprawdę zwrócić świadczenie wypłacone przez ZUS?

a więc czy naprawdę musisz? J zachęcam do przeczytania.

Miejsce 7.

Czy pracownik musi realizować plany sprzedażowe pracodawcy?

Zagadnienie bardzo ciekawe, tym bardziej, że Sąd I instancji oddalił roszczenie powoda, natomiast sąd II instancji po wniesieniu przeze mnie apelacji – a do sprawy włączyłem się dopiero w postępowaniu przed sądem II instancji – uznał argumentację w apelacji zawartą, a opierającą się na najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Warto więc najnowsze orzecznictwo znać, gdyż czasami jego znajomość przesądza o wyniku sprawy. Przy tym staram się na blogu pisać o co ciekawszych i nowszych orzeczeniach, jednakże widzę również, że wiele materiałów dostępnych na popularnych stronach internetowych nie tyle jest zła, co nieaktualna, a uchwycić aktualną linię orzeczniczą to sztuka. Przy tym nie da się ukryć, że Sądy Pracy i Sądy Ubezpieczeń Społecznych mają wiele spraw, więc we własnym dobrze pojmowanym interesie należy przytaczać aktualne orzecznictwo wskazujące na zasadność dochodzonych roszczeń (lub niezasadność roszczeń od nas dochodzonych).

Miejsce 6.

Czy ZUS może zmienić decyzję lekarza orzecznika?

Może czy nie może:) o tym w poście.

 

Miejsce 5.

Czy można wykorzystać urlop bezpośrednio po chorobowym bez nadań?

Zagadnienie mające daleko idące praktyczne konsekwencje dla pracowników i pracodawców, zarówno w sprawach z zakresu prawa pracy jak i w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności w przedmiocie zasiłku chorobowego.

 

Miejsce 4.

Kiedy możesz uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Przyznam szczerze, że popularność tego postu zdziwiła mnie i wytłumaczyłem ją sobie tym, że brakuje informacji i materiałów w Internecie, które by opisywały przedmiotowe zagadnienie w inny sposób niż jedynie cytując przepisy.

 

Miejsce 3.

Zmiany w prawie pracy z dniem 1.01.2017 r.

Popularność akurat tego postu nie dziwi, wszak zmiany w nim wprowadzone są iście rewolucyjne. Z tym, że oprócz przedmiotowych zmian czeka nas także elektroniczna rewolucja w prawie pracy. Czy na lepsze? Na pewno na bardziej nieznane, przepisy prawa pracy w praktyce zastosowania i przy uwzględnieniu pomysłowości oraz kreatywności pracowników jak i pracodawców, powodują konieczność dokonywania jej daleko idącej interpretacji w orzecznictwie Sądów Pracy. Z tym, że w przypadku przepisów nowych brak siłą rzeczy orzecznictwa Sądu Najwyższego, a więc ciężar interpretacji spada na prawników.

Miejsce 2.

Wieczyste zobowiązanie ubezpieczonego niezgodne z konstytucją.

Bardzo ciekawe i słuszne orzeczenie, podobnie jak inny wyrok TK dotyczący składek na ubezpieczenia osób delegowanych. Mając na uwadze zapowiedzi niektórych sędziów, kwestie konstytucyjności/niekonstytucyjności przepisów mogą pojawiać się coraz częściej w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, oraz w sprawach z zakresu prawa pracy – gdyż po pierwsze będziemy mieli wyroki TK, po drugie niektórzy sędziowie sądów powszechnych możliwe, że zaczną samodzielnie oceniać konstytucyjność danych przepisów.

 

Miejsce 1.

Czy osoby przed 56 rokiem życia zachorują w 2017 r. w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.

Nie jestem niewątpliwie lekarzem, mimo, że dość często piszę zastrzeżenia do opinii biegłych lekarzy w związku ze sprawami z odwołania od decyzji o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, oraz sprzeciwy od orzeczeń lekarzy orzeczników:) tym nie mniej moją diagnozę uznaję za trafną.

W mojej ocenie obniżenie wieku emerytalnego to jedna z najważniejszych – obok stawki minimalnej przy umowach o świadczenie usług – zmiana w 2017 r. Jak wymienione wpłynie na sytuację pracowników/ubezpieczonych? O tym nieco więcej w poście…

Zobaczymy niewątpliwie co nam przyniesie Nowy Rok, czytelnikom życzę dobrego prawa, trafnych wyroków sądowych i byście Państwo trafiali na kompetentnych oraz uczciwych prawników:)