ZUS przyjmuje praktykę kwestionowaną przez Sądy i TK  w zakresie daty nabycia prawa do emerytury. Zostają odwołania do decyzji ZUS do sądu.

zus_odwoałnie_od_decyzji_prawnik_radca_prawny_szczecin_stargard_szczeciński

ZUS zazwyczaj stoi na straży własnych, nie zaś ubezpieczonego interesów. Przejawia się to w szczególności w przyjmowaniu niekorzystnych dla ubezpieczonych interpretacji pozbawiających ich prawa do świadczeń. Ubezpieczonym pozostaje złożenie odwołania do decyzji ZUS z przytoczeniem odpowiedniej argumentacji prawnej. Jak przedmiotowy przedstawia się w zakresie nabycia prawa do emerytury.

Czytaj dalej

Praca w warunkach szczególnych – skuteczne odwołanie się od decyzji ZUS odmawiającej prawa do emerytury poprzez wykazanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym.

ZUS_odwołanie_od_decyzji_emerytura_warunki_szczególne_prawnik_szczecin

Inspiracją do napisania niniejszego postu jest jedna z wygranych przeze mnie spraw, której clue stanowiło wykazanie okresu pracy w gospodarstwie rolnym, Praca w warunkach szczególnych uprawnia przy spełnieniu w szczególności warunków stażu pracy do wcześniejszej emerytury. Jednakże dość często ZUS wydaje decyzje odmowne, mimo, że faktycznie istnieją podstawy do jej przyznania. Czasami również sami uprawnieni nie wiedzą, że pewne okresy można uznać za okresy uzupełniające staż pracy, tak w szczególności i co do zasady w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym.

Czytaj dalej

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającego prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych – nie zaliczenie stażu pracy w związku z pracą na danym stanowisku w  innej niż określona w rozporządzeniu branży.

  prawnik_zus_szczecin_porady_prawne_odwołanie_od_decyzji_zus

W niniejszym poście omówię kwestię z którą miałem przyjemność spotkać się w praktyce. Wobec skutecznego wykazania w toku postępowania sądowego, że mój klient wykonywał pracę w warunkach szczególnych w pozostałych okresach nie zachodziła konieczność  (w ocenie Sądu) oceny okresu jego pracy na stanowisku traktorzysty jako pracy w warunkach szczególnych i wykazane okoliczności wystarczyły do wygrania sprawy. Zagadnienie, zaliczenia pracy na danym stanowisku do konkretnej branży ma jednak istotne znaczenie dla wniesienia skutecznego odwołania od decyzji ZUS i wygrania sprawy sądowej.

Czytaj dalej

Wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych – czy warto walczyć z ZUS?

odwołanie_od_decyzji_ZUS_sprawa_sądowa_prawnik_skuteczny_szczecin_adwokat_ZUS

W świetle mojej praktyki zawodowej jednym z kanonów przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych są sprawy dotyczące dochodzenia przez ubezpieczonych prawa do wcześniejszej emerytury. Sprawy te oprócz konieczności przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków/zebrania odpowiednich dokumentów wymagają również wiedzy odnośnie obecnej linii orzeczniczej SN w danym zakresie. Odpowiadając natomiast na pytanie w tytule ,,czy warto walczyć z ZUS” – tak warto – w poście opowiem po krótce o wygranej przeze mnie kilka dni temu sprawie klienta o prawo do wcześniejszej emerytury.

Czytaj dalej

Powództwo o ustalenie pracy w warunkach szczególnych.

pozew_praca_w_warunkach_szczególnych

Wykonywanie pracy w warunkach szczególnych rekompensowane jest szczególnymi uprawnieniami pracownika na gruncie ubezpieczeń społecznych. Jako prawnik dość często mam do czynienia ze sprawami w których do osiągnięcia stażu emerytalnego, który umożliwia nabycie określonych uprawnień emerytalnych brakuje kilku miesięcy (brak odpowiedniej dokumentacji od pracodawcy). Co można zrobić w takiej sytuacji?

Czytaj dalej